Privacy Policy

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

BY RAISA (onderdeel van Vroedvrouw Raisa Hillen Comm.V.) hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Vroedvrouw Raisa Hillen Comm.V. en jou, als (potentiële) klant.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.  

We respecteren de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

 1. Over mij

By Raisa wordt beheerd door Vroedvrouw Raisa Hillen Comm.V. met ondernemingsnummer BE0701.606.443. Vroedvrouw Raisa Hillen Comm.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Contact opnemen kan via volgende gegevens:

 • Per post: Steyvershofstraat 9, 3640 Kinrooi
 • Per e-mail: ouderschap@byraisa.be
 • Per telefoon: 0479 71 51 70

2. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens die je verstrekt (naam en voornaam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. Hetzelfde geldt voor de gegevens die je deelt bij de aankoop van een online cursus.

3. Met welk doel worden de persoonsgegevens verzameld en gebruikt?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat BY RAISA (Vroedvrouw Raisa Hillen Comm.V.) het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij BY RAISA.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van BY RAISA. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die BY RAISA organiseert, kan je een nieuwsbrief ontvangen, enz.

4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden minstens 7 jaar bewaard, omdat de wet dit voorschrijft.

5. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

BY RAISA (Vroedvrouw Raisa Hillen Comm.V.) is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorzien we in wachtwoord-beveiligde IT, beschikken we over een alarm-beveiliging en zijn alle medewerkers die werken voor BY RAISA (Vroedvrouw Raisa Hillen Comm.V.) verbonden aan het privacy-beleid. We doen dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

6. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van BY RAISA (Vroedvrouw Raisa Hillen Comm.V.). Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

7. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen, heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar en
 • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met BY RAISA (Vroedvrouw Raisa Hillen Comm.V.). Dit kan schriftelijk per e-mail (ouderschap@byraisa.be). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd. 

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

8. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen en/of
 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.
9. Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 25.10.2022. Laatste update: 25.10.2022.

Deze verklaring kan ten allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

10. Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Leuven zijn exclusief bevoegd.